preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikola Tesla

Login
Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

 

Grad Rijeka

      

RED BUTTON

    


  

vijesti
Katalog informacija
Andrea Kancijanić / datum: 22. 11. 2012. 15:08

KATALOG INFORMACIJA

OSNOVNE ŠKOLE "NIKOLA TESLA"

 

Rijeka, studeni 2012. godine

Klasa: 032-03/12-01/1

Urbroj: 2170-55-02-12-1

 

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,( NN, broj: 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola "Nikola Tesla". Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Osnovna škola "Nikola Tesla", kao pravna osoba koja se djelomično financira iz proračuna Republike Hrvatske, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene web stranice Škole:

 • Informacije o ustroju i nadležnosti Škole
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Škole
 • informacije o pravnim i drugim aktima Škole
 • informacije o učeničkim aktivnostima
 • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole
 • informacije o načinu i pravilima školovanja
 • najave aktivnosti Škole
 • objave priopćenja za javnost
 1. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem pripćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II. OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI "NIKOLA TESLA"

Osnovna škola "Nikola Tesla" obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izvodi nastavu osnovnog obrazovanja i odgoja djece i mladeži.

Osnovna škola "Nikola Tesla"  utemeljena je 1963. godine. 

Osnovna škola "NIkola Tesla" obavlja sljedeće djelatnosti:

 • opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih

Poslovi u okviru djelatnosti Osnovne škole "Nikola Tesla":

 • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
 • poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
 • organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika

 

 

Ustrojbene jedinice u sastavu Osnovne škole "Nikola Tesla" su:

 

 • ravnatelj
 • tajništvo
 • stručni suradnik psiholog
 • stručni suradnik knjižničar
 • voditelji stručnih vijeća
 • odgojno obrazovni radnici
 • ostali djelatnici

Osnovnom školom "Nikola Tesla" upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola "Nikola Tesla" i to kako slijedi:

a)      pregled informacija,

b)      opis sadržaja informacija,

c)      namjena informacija,

d)      način osiguravanja prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija

Osnovna škola "Nikola Tesla" posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Škole
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Škole
 • pravnim i drugim aktima Škole
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podatci o voditeljima jedinica)
 • zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Škole (aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole i sl.)
 • način i pravila školovanja (pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)
 • učeničke aktivnosti (Vijeće učenika, Učenička zadruga, Učenički klub)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s osnovnoškolskim i srednjojškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i internacionalna suradnja)

c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:  Osnovna škola "Nikola Tesla"

                                                                           Trg Ivana Klobučarića 1

                                                                                 HR - 51 000 Rijeka

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

os-ntesla@net.hr

 • telefonom na sljedeće brojeve:

051/ 315-226

051/ 315-229

 • telefaksom na sljedeći broj:

                    051/ 317-165

 • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Osnovne škole "Nikola Tesla" 

                                               radnog dana od 7:00 do 14:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi uz poštivanje odredbe članka 7. točke 13. Zakona o upravnim pristojbama, i članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnim pristojbama i tarifnog broja 65. točke 7. (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,20/10, 69/10).

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Osnovna škola "Nikola Tesla" ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, naplaćivat će se naknada stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 2,00 kn (slovima: dvije kune) po stranici, dok za izradu elektronske dokumentacije naknada iznosi 10,00 kn (slovima: deset kuna) po mediju za pohranjivanje podataka (disketa, CD, DVD).

Korisnik prava na informaciju koji zahtjeva pristup uvidom u dokumente koji su nastali prije 1. lipnja 1991. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna) za svaki pojedini dokument.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 


[OPŠIRNIJE]RSS


Dokumenti


preskoči na navigaciju